Alkohol, klamstvá či nepokoje: aj životné poistenie má svoje výluky

16. augusta 2023
|
299 zobrazení
|
3 minúty
|

Keď máte v hoteli švédske stoly, nemôžete zjesť všetko, čo tam vidíte. Nebolo by to pekné voči iným hosťom a jednak by horko zaplakal váš žalúdok aj žlčník. Podobne funguje aj životné poistenie – nie vždy a za každých okolností vzniká nárok na poistné plnenie. Dnes sa pozrieme na základné výluky v životnom poistení, s ktorými sa môžete stretnúť.

Čo je to výluka?

Výluka je udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje. To znamená, že hoci dôjde k smrti poisteného, poisťovňa peniaze zo životného poistenia buď nevyplatí, alebo zníži poistné plnenie.

Životné poistenie a najčastejšie výluky

1. Samovražda

Niekto by mohol v prípade finančných ťažkostí uvažovať nad tým, že si uzatvorí životné poistenie na poistnú sumu, akú potrebuje, a následne spácha samovraždu, aby pozostalá rodina mohla vyplatiť všetky dlhy. Nápad za milión, avšak poisťovne sa kryjú pred takýmto poistným podvodom. Preto štandardne uplatňujú výluku na samovraždu do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy.

2. Úmyselný trestný čin a smrť poisteného

Oprávnená osoba (osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie, ak poistenec už nežije) na zmluve, ktorá by sa rozhodla vykonať trestný čin prípadne usmrtiť poisteného, aby sa dostala k poistnému plneniu, by veľmi nepochodila. Aj takáto udalosť je štandardne zaradená do výluk v poisťovniach. 

3. Nepravdivé, alebo neúplné odpovede o zdravotnom stave

Pred vstupom do poistenia, musí každý klient vyplniť tzv. zdravotný dotazník, v ktorom sú otázky týkajúce sa zdravotného stavu. Ide napríklad o choroby, ktoré ste prekonali v minulosti, prípadne akými ťažkosťami trpeli vaši najbližší – rodičia, súrodenci či deti. 

Na základe odpovedí poisťovňa ocení klienta. Ak ale klient pred vstupom do poistenia neuvedie všetky informácie pravdivo a bude si myslieť, že poisťovňu okabáti a bude sa tešiť z peňazí, ktoré dostane z poistného plnenia, tak je na omyle. 

Poisťovne si pri poistnej udalosti klienta preklepnú a vedia si zistiť, či ste v minulosti mali ťažkosti alebo trpeli diagnózami, na ktoré si teraz uplatňujete poistné plnenie. Ak áno, môže dôjsť zo strany poisťovne k zníženiu alebo dokonca zamietnutiu poistného plnenia

TIP: Pri zdravotnom dotazníku VŽDY hovorte pravdu, pravdu a nič len pravdu.

4. Alkohol a iné návykové látky

Slovákmi veľmi obľúbený nápoj môže mať negatívny vplyv na poistné plnenie v životnom poistení. Ak v čase vzniku poistnej udalosti bol poistený pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, tak má poisťovňa právo znížiť poistné plnenie, najviac však o jednu polovicu. 

Čiže, ak má klient napríklad pripoistenie trvalých následkov úrazu a dôjde k poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu, poisťovňa má právo v prípade 50 000 € vyplatiť klientovi iba 25 000 €. V niektorých poisťovniach pri závažných ochoreniach, ak je ochorenie spôsobené užívaním alkoholu alebo drog, tak je to automaticky vylúčené, čiže nedôjde k žiadnemu poistnému plneniu. 

5. Vojnové, občianske, vnútroštátne nepokoje

Aj takéto skutočnosti patria do výluk v poisťovniach. Odlišujú sa v tom, že každá poisťovňa to môže mať zadefinované inak. Niektoré poisťovne majú podmienku, že napríklad ak oprávnená osoba preukáže, že poistený sa na týchto udalostiach aktívne nepodieľal, či už na strane organizátorov nepokojov alebo teroristov, tak k poistnému plneniu dôjsť môže. 

Toto boli tie najzákladnejšie výluky, s ktorými sa môžete stretnúť v životnom poistení. Samozrejme je ich viac, od extrémnych športov, cez jadrové žiarenie až po tie, ktoré môžete dostať po ocenení zdravotného stavu poisťovňou. O tom, ako správne nastaviť životné poistenie, sa dozviete v našom článku.

Ak náhodou neviete, aké výluky obsahuje vaša zmluva životného poistenia, tak si to viete zistiť sami vo všeobecných poistných podmienkach, alebo to dajte prezistiť niekomu fundovanému.

Autor článku:

Paťo Hlivka

Ej kej ej náš životkááár. Od detstva ho fascinuje hudba a vo svojich voľných chvíľach dokáže za klavírom presedieť hodiny. Nenechá si ujsť žiadny futbalový zápas svojho obľúbeného tímu a ostáva mu verný aj napriek prehrám, čo sa potom odráža aj v jeho pracovnej sfére, kde ho prehry motivujú posúvať sa ďalej.

Páči sa vám článok? Pošlite ho ďalej.

Máte pocit, že vieme dať vaše financie do pohody?

Kontaktujte nás
© 2024 mam vybavene, s. r. o.
 – Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media