Ako nastaviť životné poistenie tak, aby ste v čase núdze dostali peniaze?

3. mája 2023
|
250 zobrazení
|
4 minúty
|

Zopárkrát som dostal otázku: „A budem mať v tom poistení aj hospitalizáciu? Lebo kamarát bol hospitalizovaný a poisťovňa platila.“ Vtedy sa hneď pýtam, či pobytom v nemocnici stratil dlhodobo príjem alebo sa dostal do vážnych finančných problémov. Odpoveď je väčšinou nie, ale že tých 50 alebo 100 € poteší. Samozrejme, koho by to nepotešilo. Poďme si ale radšej ukázať, ako si dokážete nastaviť životné poistenie, ktoré vás podrží vtedy, keď pôjde o vyššie sumy.

Životné poistenie by malo zahŕňať veľké riziká

Tento typ poistenia slúži ako náhrada pri dlhodobom výpadku príjmu kvôli chorobe alebo úrazu. Tam už ide o tisíce až desaťtisíce eur. A určite nám dáte za pravdu, že vám alebo vašej rodine budú v kasičke chýbať viac ako 50 eur.

Ktoré sú to veľké riziká? Bavíme sa o smrti, invalidite, závažnej chorobe, trvalom následku úrazu alebo dlhodobej PN. Áno, pravdepodobnosť, že niečo z toho nastane, je nízka. Avšak je lepšie mať životné poistenie, než potom ľutovať, keď sa niečo zomelie.

1. Poistenie smrti

Pripoistenie smrti môže mať viacero variant, napríklad smrť úrazom alebo smrť autonehodou. Dôležité je, aby ste v zmluve mali nastavené všeobecné pripoistenie smrti. To znamená, že sa pripoistenie vzťahuje na smrť zapríčinenú akýmkoľvek spôsobom. 
Pripoistením smrti sa prevažne kryjú záväzky – úvery, pohrebné náklady či náklady spojené s výchovou detí. Od výšky týchto záväzkov vieme odpočítať výšku majetku (druhý a tretí pilier, rezervy, hnuteľný a nehnuteľný majetok) a na základe toho nastaviť optimálne krytie.

Výšku krytia je ideálne nastaviť na zostatok úverov plus navýšiť ju v ideálnom prípade aspoň na 5-ročné príjmy alebo aspoň výdavky človeka.

2. Poistenie invalidity

Na rozdiel od smrti sa invaliditou všetko len začína. Pri smrti človeka ostanú len záväzky (dlhy). Pri invalidite však zároveň padá príjem do rodinného rozpočtu na úroveň invalidnej renty zo Sociálnej poisťovne. 

Rozlišujeme:

  • čiastočnú invaliditu (zníženie pracovnej schopnosti o viac ako 40 %)
  • plnú invaliditu (zníženie pracovnej schopnosti o viac ako 70 %)

Zatiaľ čo pri čiastočnej invalidite je človek schopný pracovať v menšom rozsahu ako keď bol zdravý, tak pri plnej invalidite je už len minimálna šanca, že sa vráti späť do pracovného života.

Nastavenie invalidity je individuálne. Ak pracujete manuálne, je dobré nastaviť invaliditu už od 40 %, pretože riziko úrazu je vyššie. Ak pracujete v administratíve, odporúčam nastaviť invaliditu od 70 %

Výška a varianty poistenia invalidity závisia od vašich preferencií. Je možné kryť príjem alebo len výdavky. Dajú sa nastaviť konštantné sumy alebo klesajúca suma, prípadne mesačná renta.
Výšku je dobré nastaviť, ako aj pri smrti, na zostatok úverov plus ju navýšiť aspoň na 5-ročné príjmy alebo výdavky.

3. Poistenie kritických chorôb

Rakovina, infarkt, zlyhanie obličiek – to je len malá časť ochorení, ktoré v živote môžu nastať a ich liečba je finančne náročná. Štát pritom nepreplatí všetky náklady s ňou spojené.

Zmyslom poistenia kritických chorôb je práve poskytnúť klientovi plnenie, vďaka ktorému môže hradiť náklady spojené s liečbou, a nemusí byť tak odkázaný len na štát a verejné zdravotné poistenie. 

Niektoré poisťovne dnes navyše delia choroby do rôznych skupín. V prípade diagnostikovania choroby, napríklad rakoviny, bude klientovi vyplatené poistné plnenie a daná skupina diagnóz – rakoviny – zanikne. Ostatné balíky ale ostávajú a je voči ním krytý.Vďaka tomu môže mať z tohto pripoistenia viacnásobné plnenie. Odporúčaná poistná suma je aspoň 1,5-násobok ročného príjmu.

4. Poistenie trvalých následkov úrazu

Toto poistenie slúži na zabezpečenie výpadku príjmu v prípade vážneho úrazu, ktorý zanechá trvalý následok. Lekár po úraze určí rozsah trvalých následkov a poisťovňa vyplatí podľa oceňovacej tabuľky určité % z poistnej sumy

Za trvalý následok možno považovať napríklad stratu alebo zníženie funkčnosti orgánu či zmyslových vnemov, stratu samotnej končatiny alebo jej časti, popáleniny a podobne.Ak sa dá, odporúčam zvoliť toto riziko s tzv. progresiou – to znamená že, poisťovňa od určitého % trvalých následkov úrazu vyplatí niekoľkonásobok dohodnutej sumy. Aj toto pripoistenie je naviazané na príjem, a preto je odporúčaná poistná suma 3- až 5-násobok ročného príjmu.

5. Poistenie dlhodobej PN

Zmyslom tohto pripoistenia je dorovnanie rozdielu v príjme, ktorý človeku vznikne počas dlhšie trvajúcej práceneschopnosti. Tá môže spraviť väčšiu dieru do rodinného rozpočtu. Výška PN zo Sociálnej poisťovne je 55 % z hrubej mzdy, maximálne však 1357 €

To, čo by klient nedostal na výplate, by mala vykryť poistka. S poistením ušlého zárobku je potom mzda rovnaká ako keď je klient zdravý a normálne chodí do práce.
Pri poistení práceneschopnosti existuje viacero možností. Líšia sa podľa toho, koľko musí PN trvať, aby vznikol nárok na plnenie z komerčnej poisťovne. Ideálne je zvoliť variantu 60dní a viac, čo ale v každej poisťovni môže byť inak.

Životné poistenie je dôležité, pretože má slúžiť na krytie fatálnych príčin a ich následkov. Vám a vašej rodine poskytne financie na liečbu, vyplatenie záväzkov či prekonanie obdobia bez príjmu. Preto medzi riziká, ktoré je určite nevyhnutné poistiť, patria smrť, invalidita, kritické choroby, trvalé následky úrazov a poistenie dlhodobej PN.

Autor článku:

Paťo Hlivka

Ej kej ej náš životkááár. Od detstva ho fascinuje hudba a vo svojich voľných chvíľach dokáže za klavírom presedieť hodiny. Nenechá si ujsť žiadny futbalový zápas svojho obľúbeného tímu a ostáva mu verný aj napriek prehrám, čo sa potom odráža aj v jeho pracovnej sfére, kde ho prehry motivujú posúvať sa ďalej.

Páči sa vám článok? Pošlite ho ďalej.

Máte pocit, že vieme dať vaše financie do pohody?

Kontaktujte nás
© 2024 mam vybavene, s. r. o.
 – Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media