Mladí s hypotékou, takto ušetríte cez daňový bonus na zaplatené úroky

5. februára 2024
|
1499 zobrazení
|
7 minúty
|

Máme tu obdobie, ktoré je pre pracujúcich alebo podnikajúcich ľudí asi tak príjemné ako stúpiť bosou nohou na kocku z Lega. Podávate si daňové priznanie sami alebo ste požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a účtovníčka sa vás pýta na potvrdenie o zaplatených úrokoch na hypotéke? Možno teraz dumete nad tým, či máte nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a ak áno, ako máte postupovať. Ste tu správne, všetko si vysvetlíme, len čítajte ďalej.

Kto si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

Na to, aby ste si mohli uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, potrebujete splniť niekoľko podmienok:

1. Uzavretá zmluva od 1. 1. 2018

Prvý predpoklad je mať zmluvu o hypotekárnom úvere uzatvorenú (= dátum podpisu úverových zmlúv) od 1. januára 2018. Do tejto doby to bol totiž po starom štátny príspevok pre mladých, od 2018 však už daňový bonus na zaplatené úroky – finančná pomoc pre mladé rodiny s ich prvým bývaním. Slovíčko mladé je druhou základnou podmienkou.

2. Vek do 35 rokov

Ak ste v čase podania žiadosti o svoju hypotéku mali medzi 18 – 35 rokov, gratulujem, splnili ste ďalšiu podmienku. Toto vekové obmedzenie sa týka žiadateľa aj všetkých spolužiadateľov a vzťahuje sa na podanie žiadosti. Podpisovať úverové zmluvy už môžete aj ako 36-ročný človek, ale pri podávaní žiadosti nesmiete ešte 36-tku osláviť. 

3. Príjem do 1,3-násobku

Ďalšou podmienkou je maximálny príjem. Priemerný hrubý mesačný príjem v predošlom roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu, nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v SR

Jednoducho povedané: spočítate si príjem za rok pred rokom uzatvorenia zmluvy a vydelíte ho 12. Tento priemer musí byť nižší ako 1,3-násobok priemerného príjmu podľa štatistického úradu. Pokiaľ ste na úvere 2 spoludlžníci, je to spolu maximálne 2 x 1,3-násobok. 

Všetky podmienky, vrátane podmienky príjmu potrebujete splniť len raz. Následne sa už na príjem ani vek neprihliada a môžete si daňový bonus uplatniť počas 5 po sebe nasledujúcich rokov. Nárok na uplatnenie vám vzniká od mesiaca, v ktorom sa úver začal úročiť, väčšinou je to dátum čerpania. V prvý a posledný rok si uplatňujete alikvotnú sumu, to znamená, že za daný počet mesiacov úročenia hypotéky. 

Tabuľka nižšie zobrazuje maximálny príjem jednotlivca a 2 spolužiadateľov podľa priemernej mzdy zo štatistického úradu, ktorý je pre uplatnenie daňového bonusu za rok predchádzajúci roku podpisu úverových zmlúv.

Rok podpisu úverových zmlúvRok, za ktorý sa sleduje príjem = rok predchádzajúci roku podpisu úverových zmlúvPriemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v SR1 žiadateľ = 1,3-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v SR2 žiadatelia = 2,6-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v SR
20182017954 €1 240,20 €2 480,40 €
201920181 013 €1 316,90 €2 633,80 €
202020191 092 €1 419,60 €2 839,20 €
202120201 133 €1 472,90 €2 945,80 €
202220211 211 €1 574,30 €3 148,60 €
202320221 304 €1 695,20 €3 390,40 €
Maximálny príjem jednotlivca a 2 spolužiadateľov podľa priemernej mzdy zo štatistického úradu

4. Účel hypotéky

Dôležitou podmienkou je tiež to, aby bola vaša hypotéka účelová = na bývanie. Nemôže ísť o bezúčelovú, tzv. Americkú hypotéku. Účel spojený s bývaním môže byť kúpa bytu či domu, jeho časti a tiež výstavba, prístavba alebo nadstavba.  

Splnenie podmienok vyzerá v praxi takto

Manželia Vybavení vo veku 30 a 32 rokov podpísali hypotekárnu zmluvu s účelom kúpy bytu v roku 2018. Ich priemerný príjem za rok 2017 = rok pred podpisom zmlúv, bol spolu nižší ako 2,6-násobok priemernej mzdy za rok 2017 v SR (2 480,40 €). Majú teda nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky počas najbližších 5 rokov. 

Aká je výška daňového bonusu na zaplatené úroky?

Daňový bonus je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v danom roku, najviac zo sumy úveru 50 000 € (aj v prípade, že je vaša hypotéka vyššia), zároveň však maximálne 400 € za rok. Pozor, nepočíta sa zo splátok, ale len úrokov.

V prvom a poslednom roku úročenia úveru ale platí podmienka pomernej časti. Teda 400 € deleno 12 a krát počet mesiacov úročenia. Tým pádom si za 1 mesiac môžete uplatniť maximálne 33,33 €. 

Výška bonusu z praxe

Povedzme, že ste hypotéku načerpali (začala sa úročiť) v marci roku 2023. V roku 2024 si môžete uplatniť daňový bonus za 10 mesiacov z roku 2023. Ak ste na úrokoch zaplatili 700 €, 50 % z tejto sumy síce je 350 €, ale maximálna suma pripadajúca na 10 mesiacov je 400/12*10, takže 333,33 € (= pomerná časť). Takže za rok 2023 si môžete uplatniť maximálne 333,33 € aj napriek tomu, že 50 % zo zaplatených úrokov je vyššia suma.

Ak si môžete uplatniť daňový bonus za 6 mesiacov a na úrokoch ste zaplatili 300 €, 50 % z úrokov je 150 €. V tomto prípade aj napriek tomu, že pomerná časť za 6 mesiacov je 200 €, si môžete uplatniť maximálne tých 50 % z úrokov, takže 150 €. 

Čo ešte treba vedieť?

Okrem toho, že si daňový bonus na zaplatené úroky môžete uplatniť len na 1 hypotéku, je tu ešte niekoľko vecí, ktoré by ste mali vedieť:

  • Daňový bonus si môže uplatniť len jeden z dlžníkov na hypotéke = ten, ktorý je v zmluve uvedený ako hlavný dlžník.
  • Na daňový bonus stratíte nárok, keď hypotéku predčasne splatíte alebo ju refinancujete do inej banky.
  • Nárok na bonus vám nevzniká, ak ste dlžníkom na svojom úvere, no zároveň spoludlžníkom na inom úvere, z ktorého sa uplatňuje nárok na daňový bonus. 
  • Ak máte viacero úverov na bývanie, máte nárok na daňový bonus len na jednom z úverov.
  • Úverom, na ktorý si chcete uplatniť bonus, môže byť financovaná len 1 tuzemská nehnuteľnosť určená na bývanie. Musí to byť dom alebo byt na Slovensku, nemôže ísť napríklad o investičný apartmán v Tatrách, ktorý prenajímate turistom za nekresťanské peniaze. 
  • Nárok si môžete uplatniť aj vtedy, ak ste daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou. To znamená, že máte príjmy aj zo zahraničia, avšak musíte mať súčet príjmov zo Slovenska minimálne 90 % zo všetkých príjmov.
  • Nárok na daňový bonus môžete mať aj opakovane. To znamená, že ste ho mali a ste prišli ste oň, keď ste predčasne splatili hypotéku. Pokiaľ si zas vezmete novú hypotéku a spĺňate všetky podmienky, môžete si bonus uplatniť znova. 

Dôležité: Pokiaľ sa vám v roku 2023 už zvýšila úroková sadzba, budete si uplatňovať daňový bonus na zvýšené splátky, ktorý má výhodnejšie podmienky a je až do sumy 1 200 €. Na tento daňový bonus už nebudete mať nárok.

Daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník.

Ako požiadať o daňový bonus na zaplatené úroky? 

Ak ste podnikateľ, uvádzate to v daňovom priznaní na základe potvrdenia o zaplatených úrokoch vydaného bankou. 

Ak ste zamestnanec, je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie do 15.2. daného roku, zároveň mu aj dodať potvrdenie z banky o zaplatených úrokoch. 

Niektoré banky posielajú potvrdenie o zaplatených úrokoch automaticky poštou alebo do internet bankingu, v iných si toto potvrdenie musíte vyžiadať. Banka má na vystavenie potvrdenia až 30 dní. Väčšinou to netrvá tak dlho, ale je dobré, ak so žiadosťou dlho neotáľate a zadáte ju ešte začiatkom januára. Pre istotu.

Pozor: To, že vám banka pošle potvrdenie bez požiadania, automaticky neznamená, že máte nárok na bonus. Banka nevie overiť napríklad to, či nefigurujete ako spoludlžník na inej hypotéke, z ktorej sa uplatňuje bonus. Za uplatnenie bonusu (aj v správnej výške) v daňovom priznaní zodpovedáte vy ako daňovník. V prípade neoprávneného uplatnenia vám hrozí pokuta

Ako dostanem daňový bonus? 

O sumu vypočítaného daňového bonusu sa vám znižuje daň. Takže v prípade, ak máte platiť daň, budete ju platiť v sume po odpočítaní daňového bonusu. V prípade, že vám vychádza daňový preplatok, dostanete ho na účet. Pokiaľ ste zamestnanec, príde vám daňový bonus spolu s výplatou od zamestnávateľa za mesiac marec. 

Rýchle zhrnutie na záver

Ak ste žiadali o účelovú hypotéku na bývanie od 1.1.2018 a boli ste vo veku 18 – 35 rokov, váš príjem nebol v roku pred podpisom zmlúv vyšší ako 1,3-násobok priemernej mzdy v SR (na každého zo žiadateľov), môže si hlavný žiadateľ uplatniť nárok na daňový bonus 5 po sebe nasledujúcich rokov od mesiaca, v ktorom sa začala hypotéka úročiť. 

Dostane tak maximálne 50 % zo zaplatených úrokov v danom roku, najviac však zo sumy úveru 50 000 €. Zároveň maximálne 400 € za rok a v prípade necelých rokov maximálne pomernú časť vypočítanú z tejto maximálnej sumy na počet mesiacov. 

Radi šetríte, kde sa dá? V tom prípade vás určite zaujme článok o tom, ako dvaja klienti ušetrili viac ako 16 000 eur na jednej hypotéke na byt vďaka dobrej rade. Alebo si prečítajte aj ďalšie články o hypotékach a úveroch.


Autor článku:

Lydka Kulcsárová

Rada si vyhrnie rukávy a postaví sa za vaše práva, aby vybojovala najlepšie podmienky pre vašu hypotéku. Okrem toho rieši poistenia a úvery pre podnikateľov aj poistenia majetku. Angažuje sa v pomoci druhým, chodí do prírody a v čaji sa môže aj kúpať.

Páči sa vám článok? Pošlite ho ďalej.

Máte pocit, že vieme dať vaše financie do pohody?

Kontaktujte nás
© 2024 mam vybavene, s. r. o.
 – Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media