Poznáte najdôležitejšie zmeny v druhom pilieri od roku 2023?

14. apríla 2023
|
417 zobrazení
|
4 minúty
|

Národná rada SR schválila v novembri 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Druhý pilier tak po 20 rokoch prechádza vo viacerých fázach zásadnými zmenami. Zistite, ktoré sú tie najdôležitejšie zmeny v druhom pilieri a ako ovplyvnia vaše dôchodkové sporenie.

Zmeny v druhom pilieri od 1. januára 2023

Nové individuálne garancie

Ak ako sporiteľ požiadate o dôchodok z II. piliera, dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) skontroluje, či je váš aktuálny majetok vyšší ako príspevky, ktoré ste si v garantovanom dôchodkovom fonde nasporili. 

Ak bude aktuálna suma v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nižšia ako vaše vklady, rozdiel doplatí DSS zo svojho majetku. Táto garancia sa vzťahuje len na povinné príspevky.

Zjednodušenie prestupov medzi DSS

Zmeniť DSS je odteraz ľahšie. Pri prestupe do inej DSS už nebudete musieť žiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu.  Postačí vám uzatvoriť novú zmluvu s novou DSS.

Dôchodcovskú správcovskú spoločnosť budete môcť zmeniť po 1 roku od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo po 6 mesiacoch od posledného prestupu do inej DSS.

Zmena poplatkov

Sporenie v II. pilieri je lacnejšie, pretože sa ruší poplatok za vedenie účtu a poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. DSS si bude účtovať iba poplatok za správu majetku v dôchodkovom fonde. 

Tento poplatok sa zvýšil, a to z 0,3 % ročne z hodnoty majetku v dôchodkovom fonde na 0,45 %. V nasledujúcich dvoch rokoch by však mal klesať a v roku 2025 by mal mať výšku 0,4 %. 

Upravenie výšky príspevkov

Príspevok do II. piliera v rokoch 2023 a 2024 zostane vo výške 5,5 % hrubej mzdy. Oproti roku 2022 sa tak nebude navyšovať. V rokoch 2025 a 2026 bude vo výške 5,75 % a od roku 2027 to bude 6 %.

Zmeny v druhom pilieri od 1. mája 2023

Automatický vstup do druhého piliera

Dobrovoľný vstup do druhého piliera sa mení na automatický vstup s možnosťou vystúpenia. Do druhého piliera tak po novom automaticky vstúpi každý, kto vstupuje na trh práce od 1. mája 2023

Zároveň bude mať 180 dní na to, aby si vybral dôchodcovskú správcovskú spoločnosť a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak to neurobí v tejto lehote, DSS mu pridelí Sociálna poisťovňa.

Sporiteľ bude mať aj možnosť do dvoch rokov od vstupu z II. piliera vystúpiť. Zvýšila sa tiež veková hranica pre vstup do druhého piliera. Od mája 2023 budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj pracujúci vo veku 36 až 40 rokov.

Jednoduchšie platenie dobrovoľných príspevkov

Ako sporiteľ si môžete začať platiť dobrovoľné príspevky, kedykoľvek sa rozhodnete. Nemusíte už DSS nič nahlasovať, ani uzatvárať dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Predvolená investičná stratégia

Od mája 2023 sa zavádza tzv. predvolená investičná stratégia, ktorá kombinuje sporenie v indexovom a dlhopisovom dôchodkovom fonde podľa veku sporiteľa. Hlavným cieľom je umožniť sporiteľom dosiahnuť čo najvyšší výnos a zabezpečiť ochranu úspor pred výraznými trhovými výkyvmi pred odchodom do dôchodku. 

Znamená to, že v predvolenej investičnej stratégii budete mať až do stanoveného veku (v roku 2023 je to 50 rokov) 100 % majetku v indexovom dôchodkovom fonde. Po dosiahnutí stanoveného veku vám začne DSS každý rok automaticky presúvať 4 % vášho majetku z indexového do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. 

Predvolená investičná stratégia pre existujúcich sporiteľov

Existujúci sporitelia dostali do 28. februára 2023 od svojej DSS spolu s výpisom za rok 2022 informáciu o predvolenej investičnej stratégii

Ak ste boli medzi nimi, tak ste sa dozvedeli, či budete súčasťou predvolenej investičnej stratégie automaticky, alebo či môžete o presun požiadať. Sporitelia sa tiež dozvedeli, čo majú urobiť, ak budú/nebudú mať záujem byť v predvolenej investičnej stratégii. 

Zmeny v druhom pilieri od 1. júla 2023

Začiatok presunov úspor

Ide o presuny tzv. pasívnych sporiteľov, teda tých, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 nespravili žiadny úkon v súvislosti so svojimi úsporami. Proces presúvania úspor z fondov má byť dlhodobý a mal by trvať do konca roku 2025. 

Presuny sa budú riadiť týmito princípmi:

  • Ak má sporiteľ 54 rokov a viac, budú všetky jeho budúce povinné príspevky presunuté do indexového dôchodkového fondu
  • Ak je sporiteľ mladší ako 54 rokov, presúvajú sa do predvolenej investičnej stratégie jeho úspory aj príspevky

Ako vidíte, tých zmien bolo a bude pomerne veľa. K tým najzásadnejším patria automatický vstup do II. piliera, predvolená investičná stratégia a zmeny v poplatkoch. Nie ste si istí, či máte svoj druhý pilier nastavený správne? Ozvite sa nám a my sa na to radi pozrieme.

Autor článku:

Jano Kulcsár

Zameriava sa na rast vášho kapitálu a majetku, preto sú jeho doménami investície, dôchodkové sporenie a životné poistenie. Je to vizionár, ktorý mení plány na realitu. „Nedá sa,“ nepatrí do jeho slovníka. Aj preto neustále posúva svoje limity pri cvičení, turistike aj varení obedov na detskom tábore.

Páči sa vám článok? Pošlite ho ďalej.

Máte pocit, že vieme dať vaše financie do pohody?

Kontaktujte nás
© 2024 mam vybavene, s. r. o.
 – Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media